"ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

27 Νοε 2012

Ομιλία στο Συνέδριο με Θέμα: «Θρησκευτικός – Πολιτιστικός Τουρισμός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μοντέλα Ανάπτυξης, εμπειρίες, προοπτικές»


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ομιλία στο Συνέδριο με Θέμα:
«Θρησκευτικός – Πολιτιστικός Τουρισμός
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Μοντέλα Ανάπτυξης, εμπειρίες, προοπτικές».
Θεσσαλονίκη 22 Νοεμβρίου 2012


Με ιδιαίτερη χαρά παρίσταμαι εκ προσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου στο συνέδριο που διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Διεθνών Εκθέσεων, εδώ στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, την πόλη του Αγίου Δημητρίου.
Η διοργάνωση αυτού του συνεδρίου με θέμα τον Θρησκευτικό – Πολιτιστικό Τουρισμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα καθώς ο Θρησκευτικός – Πολιτιστικός Τουρισμός είναι ένα ταχύτατα αναδυόμενο ρεύμα τουρισμού, στο οποίο συνδυάζεται η πνευματική ανάταση και αναζήτηση του επισκέπτη με την σωματική του ανάπαυση και αναψυχή.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού η εξειδικευμένη μορφή του Θρησκευτικού Τουρισμού παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσης, σε αντίθεση με τον τουρισμό αναψυχής που θεωρείται εν πολλοίς πολυτέλεια.
Όλο και περισσότεροι επισκέπτες, ημεδαποί και αλλοδαποί, ομόδοξοι, ετερόδοξοι αλλά και αλλόθρησκοι αναζητούν μοναστικά καθιδρύματα, τόπους αγιασμένους, μυρωμένους από την προσευχή και τη ζωή των Αγίων, μνημεία που μαρτυρούν την παρουσία του Θεού στον κόσμο και την ευσέβεια των προγόνων μας, όπως αυτή εκφράστηκε δια μέσου των αιώνων και παραδόθηκε ανόθευτη και ακέραιη στους επιγενομένους.
Πολλοί απ’ αυτούς σχηματίζουν μια πορεία θεοπροσευχομένων ανθρώπων που αναζητούν να κορέσουν την υπαρξιακή τους πείνα και δίψα.
Με την πάροδο των αιώνων, οι άνθρωποι του Θεού, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, οι οποίοι διήνυσαν τη ζωή τους με την άσκηση, την προσευχή και την έμπρακτη εφαρμογή του Ευαγγελίου  και με τη μελέτη, την τέχνη, το «εργόχειρό» τους, παρήγαγαν πολιτισμό που υπερβαίνει το πρόσκαιρο του αιώνος τούτου. Έναν πολιτισμό, απαύγασμα της πνευματικότητας της λατρείας μας, που αναφέρεται περισσότερο στην «ἄνω πόλιν», την «μέλλουσαν», και εκφράζει την ευμορφία, την αρμονία και τη λαμπρότητά της!
Στοιχεία εκφράσεως του υπερκόσμιου αυτού πολιτισμού και δείγματα της ανατολικής, της ορθοδόξου κατανοήσεως των καιρίων της ζωής, είναι οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές, τα εξωκκλήσια, τα προσκυνητάρια, τα καθίσματα, οι Ιερές Εικόνες, τα λειτουργικά βιβλία και σκεύη, τα ιερά άμφια και τα κειμήλια. Λαμπρό δείγμα αυτής της φιλοκαλίας είναι το Άγιον Όρος, ακρόπολη της Ορθοδοξίας.
Είναι λοιπόν μεγάλη η ευθύνη που φέρουμε στους ώμους μας ως κληρονόμοι αυτής της μεγάλης εκκλησιαστικής – πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουμε καθήκον ως θεματοφύλακες των ιερών και των οσίων του Γένους μας αφ’ ενός να τα διαφυλάξουμε από παραχαράξεις, αλλοτριώσεις, εκκοσμικεύσεις, εκπτώσεις, συγκρητισμούς, αφ’ ετέρου να αγωνισθούμε όλοι μαζί από κοινού, ώστε να δώσουμε τη μαρτυρία της πατρογονικής μας ευσέβειας σε καθέναν που ζητά να πληροφορηθεί γι’ αυτήν.
«Ὑποχρέωσις ἱερά τῆς Ἐκκλησίας τυγχάνει ἡ ἐπιμελημένη διαφύλαξις καί ἐξασφάλισις τῶν στοιχείων τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί τῆς λειτουργικῆς ζωῆς ἡμῶν» αναφέρει σε σχετική ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Και συνεχίζει: «Οὐχί δέ μόνον ἡ διαφύλαξις καί ἐξασφάλισις αὐτῶν, ἀλλά καί ἡ προβολή αὐτῶν πρός τε τούς ἡμετέρους καί πρός τούς θύραθεν.
Πρός τούς ἡμετέρους μέν, πρός γνῶσιν καί μάθησιν καί κίνησιν πρός μείζονα εὐλάβειαν καί θερμότερον ζῆλον, πρός βίωσιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί φιλοτίμησιν ὅπως συνεχίσουν ἀνταξίως τήν παράδοσιν τῶν πατέρων καί προπατόρων ἡμῶν.
Πρός τούς θύραθεν δέ, πρός πληροφόρησιν καί κίνησιν τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτῶν περί τά ἡμέτερα, ἐνίοτε δέ καί διά νά χρησιμεύσουν - ὡς στοιχεῖα ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ - ὡς οἱονεί ἱεραποστολικαί γέφυραι πρός αὐτούς…
Πρός πνευματικήν μέν ὠφέλειαν πάντων, ψυχικήν δέ, επιπροσθέτως, τῶν ἐν εἰλικρινείᾳ ἀναζητούντων τάς ῥίζας τῆς ἀρχαίας χριστιανικῆς παραδόσεως, τάς πηγάς τοῦ λάλου καί ζῶντος ὕδατος, ἵνα ἐν αὐταῖς κορέσωσι τήν δίψαν τῶν ψυχῶν αὐτῶν.»
Όλοι οι Έλληνες που έχουν έντονα τα ζώπυρα της φιλογένειας αλλά και όλοι οι χριστιανοί πιστεύουν ότι τα χριστιανικά προσκυνήματα αποτελούν παγκόσμια κληρονομιά, καταδεικνύουν την προσφορά του χριστιανισμού στην ανθρωπότητα  στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό  της.  
Πιστεύουμε ότι η επαφή, η μυστική επικοινωνία του επισκέπτη με τα θρησκευτικά μνημεία του παρέχει πρόταση ποιότητος ζωής, του ανοίγει τον ορίζοντα της αιωνιότητος, τον ενισχύει στις δοκιμασίες του, τον εμπνέει, τον στηρίζει, τον εμψυχώνει ιδιαίτερα στις ημέρες αυτές της σύγχυσης και της οικονομικής και ηθικής κρίσης και αβεβαιότητας.
Αυτές τις ζωηφόρες σταθερές εκφράζουν τα εκτιθέμενα στα κειμηλιαρχεία ιερά αναθήματα, εικόνες, χειρόγραφα και λοιπά, τα οποία ανάγουν τον ειλικρινή αναζητητή «εἰς ὕψος νοητόν», από το οποίο θα μπορέσει να διακρίνει το «ἀπόθετον κάλλος» της  ορθοδόξου παραδόσεως, μιας παραδόσεως που υπερβαίνει ακόμη και τον θάνατο, φωτίζει τα σύμπαντα και ανυψώνει την οικουμένη «εἰς καινότητα ζωῆς!».
Αισθανόμαστε ότι η ευθύνη εμάς των κληρικών, του ιερού Καταλόγου, του μοναχικού δολίχου, όλων των εργαζομένων στην Εκκλησία είναι μεγάλη. Είμαστε διάκονοι αυτού του χρέους, όχι της συντήρησης, όπως την εννοεί ο κόσμος, γιατί δεν είμαστε μουσειοφύλακες, αλλά λειτουργοί του Μυστηρίου της Θείας Επιφανείας. Μουσεία στην ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν. ‘Ο,τι αποθησαυρίζεται σ’ αυτήν διαφυλάσσεται όπως τα άγια λείψανα, τιμάται, προβάλλεται, είναι φορέας αγιασμού και πνευματικότητος.
Όταν παύσουν να λειτουργούν αυτά τα σεβάσματα της Πίστεώς μας, θα γίνουν αρχαιολογικοί χώροι. Δεν θα μαρτυρούν τίποτε απ’ αυτά που εκφράζουν τώρα με τη λειτουργική ζωή τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πολλοί και να μας διευκολύνουν στο έργο μας. Ιδιαίτερα οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και προπάντων οι γειτνιάζοντες σ’ αυτά ιδιοκτήτες της γης, που πολλές φορές παρεμβάλλουν σοβαρά προβλήματα στην αναπαλαίωση και τη λειτουργία τους.
Δεν είμαστε και εμείς οι κληρικοί άμοιροι ευθυνών για τις κακόγουστες επεμβάσεις και συντηρήσεις που έχουν γίνει σε μερικά μνημεία, για τα κιτς που έχουν εισαχθεί ή ακόμη για την αδιαφορία που επιδεικνύουμε στη λειτουργία και την προβολή τους.
Αγαπητοί μου,
Ο θρησκευτικός μας πλούτος δεν περιορίζεται μόνο στους πνευματικούς θησαυρούς του παρελθόντος. Συνίσταται και στην παρουσία, την πνευματική ακτινοβολία σύγχρονων αγιασμένων μορφών, που επανδρώνουν και λειτουργούν τα ιερά μας προσκυνήματα.
Τα πρόσωπα αυτά, όπου υπάρχουν, γίνονται πόλος έλξης προς όλους εκείνους τους προσκυνητές που αναζητούν την ουσιαστική αναψυχή, κουρασμένοι από το βάρος των βιοτικών αναγκών και ευθυνών. Είναι τα πρόσωπα που αναπαύουν τις ψυχές, που αφιερώνουν τη ζωή τους στην προσευχή, στην εξομολόγηση, αλλά και στην επικοινωνία με τον διάλογο της αγάπης, προς κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, με απεριόριστη υπομονή, χωρίς όρους, προϋποθέσεις και ιδιοτέλειες. Τα πρόσωπα αυτά όπου υπάρχουν, ελκύουν. Ακόμη και τα μνήματά τους γίνονται τόποι μεγάλης προσκυνηματικής μαρτυρίας.
Θέλω να επισημάνω εδώ με έμφαση ότι είναι έντονος ο κίνδυνος εμπορευματοποίησης της πίστεως και των σεβασμάτων της. Όσο και αν η φιλοξενία είναι μεγάλη αρετή και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της χριστιανικής ταυτότητος, δεν πρέπει υπό το πρόσχημα της φιλοξενίας ή μάλλον του κέρδους να οδηγηθούμε σε απνευμάτιστες υποδοχές και συμπεριφορές.
Ο υπερβολικός αριθμός επισκεπτών σε ένα ναό, σε ένα μοναστήρι μπορεί να επιφέρει σοβαρή φθορά και αλλοίωση όχι μόνο των υλικών στοιχείων αλλά και κυρίως του ήθους και των ανθρώπων που διακονούν ή εγκαταβιούν εκεί. Υπάρχει σε πολλούς χώρους κίνδυνος ερημοποίησης. Στα μοναστήρια ιδιαίτερα που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, πολλές φορές ολόκληρες αδελφότητες φεύγουν αναζητώντας ησυχαστικό κάθισμα. Απαιτείται λοιπόν σεβασμός στο πρόγραμμα, στην τάξη, στις ακολουθίες, στους κανόνες της Εκκλησίας. Όχι να τα δίδουμε όλα, για να εισπράττουμε από τα εκθετήρια ειδών ευλαβείας. Απαιτείται μεγάλη προσοχή.
Βεβαίως αποτελούν τα μνημεία μας σημαντικούς πόρους του εθνικού εισοδήματος και προσφοράς θέσεων εργασίας, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ευημερία κάθε τόπου. Όμως, η εμπορευματοποίηση της πίστης, η έλλειψη θεολογικού και εκκλησιαστικού φρονήματος, η κόπωση των διακονούντων στους ιερούς αυτούς τόπους, λόγω του πλήθους των προσερχομένων, είναι πειρασμοί, τούς οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουν, με σύνεση και διάκριση, τόσο οι εκασταχού Ποιμένες της Εκκλησίας, όσο και οι υπεύθυνοι για τον τουρισμό κρατικοί και επαγγελματικοί φορείς.
Εάν δεν τηρούνται οι πνευματικοί νόμοι και κανόνες αυτά τα μνημεία, τα σεβάσματα της πίστεώς μας, μπορούν να σκανδαλίσουν και να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στους επισκέπτες. Και έχουμε τέτοια δείγματα και πολλές διαμαρτυρίες.
Αγαπητοί μου,
Προέρχομαι από τη μεγαλόνησο Κρήτη, επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μας γύρω από το θέμα το οποίο συζητούμε αφού, ως Εκκλησία Κρήτης, έχουμε ήδη έλθει προ πολλού αντιμέτωποι με τις προκλήσεις του Θρησκευτικού – Πολιτιστικού Τουρισμού και έχουμε ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες.
Όπως γνωρίζετε, η Κρήτη, κοσμείται, από τη μία άκρη ως την άλλη από ένα αμέτρητο πλήθος Ιερών Ναών της βυζαντινής, της μεταβυζαντινής και των λοιπών περιόδων, από ένα πλήθος Ιερών Μονών, καστρομοναστηρίων, παρεκκλησίων και εξωκκλησίων, εικονογραφημένων, ευπρεπισμένων με απαράμιλλα ξυλόγλυπτα τέμπλα, με θαυμάσιες εικόνες κρητικής βυζαντινής τέχνης, στους οποίους ο βαθύτατα πιστός λαός μας αναπέμπει αιώνες τις προσευχές του προς τον Θεό.
Αυτά τα μνημεία, τα σεβάσματα έχουν συντελέσει στον συγκρητισμό μας, στη δημιουργία μίας λαμπρής λειτουργικής παράδοσης, απαύγασμα της οποίας είναι τα ήθη  και τα έθιμα του κρητικού λαού.
Η Κρήτη δέχεται πλημμυρίδα επισκεπτών κάθε χρόνο απ’ όλο τον κόσμο και αυτό το γεγονός ώθησε την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο να συστήσει Συνοδική Επιτροπή επί του Θρησκευτικού Τουρισμού.
Στόχος της Επιτροπής είναι να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις προσέγγισης και γνωριμίας των ανθρώπων με τους ιερούς τόπους και προς την κατεύθυνση αυτή ενδεικτικά αναφέρουμε τα Συνέδρια και τις Ημερίδες που πραγματοποιούνται ετησίως και στα οποία συμμετέχουν οι τουριστικοί φορείς της νήσου, ξενοδόχοι, ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι επαγγελματίες ξεναγοί.
Η Εκκλησία της Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εκπροσωπήθηκε τον περασμένο χειμώνα στην τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ 2012 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα. Είχαμε την ευκαιρία να έλθουμε σε επαφή με τους υπεύθυνους του Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Μόσχας και να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες για το μέλλον του Θρησκευτικού Τουρισμού.
Ακόμη σημαντική είναι η έκδοση Τουριστικού Οδηγού Μνημείων Χριστιανικής Πίστεως της Κρήτης που εκδόθηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία της Συνοδικής Επιτροπής επί του Θρησκευτικού Τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τη μη Κυβερνητική Οργάνωση «Φιλοξενία» της Εκκλησίας μας.
Ο Οδηγός εκδόθηκε με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου, τη στήριξη και τη συνεργασία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης. Το έργο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους επισκέπτες μας. Πρόκειται άμεσα να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες.
Σας γνωρίζουμε ότι λειτουργεί διαδικτυακή πύλη που αφορά αποκλειστικά στον Θρησκευτικό Τουρισμό της Κρήτης και μπορεί ο επισκέπτης να αντλεί χρηστικές πληροφορίες και ειδήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου με τη συνεργασία των Ιερών Μητροπόλεων του Νομού Λασιθίου και των τμημάτων Χρηματοοικονομικής, Ασφαλιστικής, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τμήμα Λασιθίου, κατάρτισαν ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του Θρησκευτικού, Αθλητικού και άλλων μορφών Τουρισμού στο Νομό Λασιθίου.
Όλες οι Μητροπόλεις της Νήσου καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για την ανάδειξη, συντήρηση και προβολή των μνημείων. Προβαίνουν σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, με την συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων (ιστορικών, αρχιτεκτόνων, θεολόγων, βυζαντινολόγων κ.α.). Φροντίζουν ακόμη έντυπο  υλικό να διανέμεται στα ξενοδοχεία του νησιού, για να ενημερώνονται οι επισκέπτες για την εκκλησιαστική μας ιστορία, για τις ιερές ακολουθίες και να διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε αυτά με ειδικούς χάρτες.
Αγαπητοί μου,
Σήμερα που η οικονομική κρίση ή μάλλον η ποικίλη κρίση, προκαλεί στους ανθρώπους επαγγελματική και προσωπική ανασφάλεια, η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη την υποχρέωση να επιδεικνύει  το ενδιαφέρον της, τη μέριμνά της πάνω σε προβλήματα και τάσεις του σύγχρονου ανθρώπου, να ανοίγει τα μονοπάτια της ψυχής του, του ανθρώπου ο οποίος, όπως παρατηρούμε, στρέφεται πλέον στην πνευματική αναζήτηση,   που θα τον οδηγήσει σε μια ποιότητα, περίσσεια ζωής.   Πολλά έχουμε αναθεωρήσει τον τελευταίο καιρό μ’ αυτά που βιώνουμε.
Η ιστορική πορεία της Εκκλησίας αποδεικνύει ότι προσλαμβάνει και εξαγιάζει τα στοιχεία, της κρίσης του κόσμου, εξαγοράζει τον καιρόν. Η Εκκλησία δεν φοβάται τις κρίσεις. Τα μέλη της Εκκλησίας είναι πολίτες του κόσμου, της Οικουμένης.  Είναι ευλογία για τον τόπο μας η πολυφυλετική και πολυπολιτισμική κοινωνία μας. Δεν πρέπει να διακατεχόμεθα από ανασφάλειες βλέποντας το ρεύμα των επισκεπτών που έρχεται στον τόπο μας αλλά και αυτών που επιθυμούν να μείνουν κοντά μας. Στο Βυζάντιο κυρίαρχα σύνορα ήταν η Ορθόδοξη Πίστη και η Ελληνική γλώσσα. Αυτά θωρακίζουν και σήμερα το Γένος μας, όπως τότε τη Ρωμιοσύνη και έχουμε χρέος ως Πολιτεία να μην τα ευτελίζουμε, να μην τα αλλοτριώνουμε. Όλα τα άλλα σιδηρόφρακτα σύνορα και τείχη  κάποτε θα καταρρεύσουν. Τον ορθόδοξο  οικουμενικό Ελληνισμό προβάλλουν τα χριστιανικά μας μνημεία με προτάσεις εν Χριστώ ελευθερίας.
Ο κάθε πιστός γίνεται συνεργός, δημιουργός ενός πολιτισμού με όλο τον πλούτο και την ποικιλία του. Η αλληλοπεριχώρηση στους πολιτισμούς είναι ευλογία, συντελεί στην πρόοδο των κοινωνιών, στην ενότητά τους και ανοίγει διάπλατα τους ιεραποστολικούς ορίζοντες της Εκκλησίας μας.
Ο Θρησκευτικός Τουρισμός πιστεύουμε ακράδαντα ότι αποτελεί ένα στοιχείο ενότητας και κοινωνίας των ανθρώπων, ανάδειξης του ανθρωπίνου προσώπου.
 Σας παρακαλώ να ευχαριστούμε τους επισκέπτες που έρχονται στα θρησκευτικά μας μνημεία, που είναι προσκυνητές και της Εκκλησίας μας.   Αποτελούν, προκλήσεις και προσκλήσεις, ευλογία Θεού για ιεραποστολική μαρτυρία. Ζηλωτικές, φονταμενταλιστικές τάσεις και παρακρούσεις δεν χωρούν στην πίστη μας, στην συμπεριφορά μας, στη ρωμαίικη παράδοσή μας. Και όπου παρατηρούνται μας ευτελίζουν και μας εκθέτουν.
Πιστεύω ότι η Ελλάδα ολόκληρη μπορεί να γίνει κέντρο ιεραποστολικής ζωής και κοινωνίας και μέσω του τουριστικού τομέα της. Η Ορθοδοξία είναι ο πολιτισμός της ψυχής μας. Ο Θρησκευτικός Τουρισμός για την Ελλάδα, την αγαπημένη μας Πατρίδα, που βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών, είναι μία πρόκληση με πολλές παραμέτρους. Μπορεί να συντελέσει, κατά το μέτρο του δυνατού ακόμη και στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσεως. Κυρίως παρέχει μία πρόταση ζωής στο σύγχρονο άνθρωπο, μια πρόταση η οποία στηρίζεται στις αληθινές αξίες του χριστιανικού πνεύματος, την πίστη, την αγάπη, την αλληλεγγύη και την ελπίδα. Και αυτά τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Το βλέπουμε σήμερα. Ο κόσμος καταφεύγει στην Εκκλησία, εμπιστεύεται την Εκκλησία μας. Οι ετερόδοξοι ακόμη και οι αλλόθρησκοι θαυμάζουν, συγκινούνται από όσα βλέπουν και παρατηρούν στα ιερά σεβάσματα της Πατρίδος μας. Πόσοι έχουν γίνει φιλορθόδοξοι και Φιλέλληνες. Πόσοι έρχονται και ξανάρχονται. Ιδού η ευθύνη μας!
Η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο Σας συγχαίρει γι’ αυτήν την πρωτοβουλία σας, επευλογεί το έργο σας. Ευχόμαστε ευόδωση των εργασιών του συνεδρίου. 

Φωτογραφικό υλικό από το Συνέδριο
3 Απρ 2012

Έκθεση Τουρισμού - Μόσχα 2012


Ιδιαίτερα ικανοποιητική χαρακτηρίζει την 1η παρουσία της Eκκλησίας της Κρήτης στις τουριστικές εκθέσεις που έγιναν τις προηγούμενες μέρες στην Μόσχα ο αρχιμ. Τίτος Ταμπακάκης, Γραμμα­τέας της Συνοδικής Επιτροπής επί του Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας Κρήτης, αμέσως μετά την επιστροφή  της Κρητικής αποστολής από την παγωμένη ρωσική πόλη.


Ήταν η πρώτη φορά που οργανωμένα η Εκκλησία της Κρήτης έλαβε μέρος σε δύο από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις που κάθε χρόνο γίνονται στην Μόσχα, εστιάζοντας την προβολή στο κομμάτι της ανάπτυξης και της τόνωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού.  «Επιστρέφουμε πραγματικά πολύ ικανοποιημένοι από το ταξίδι μας αυτό, κάναμε πολύ σωστές, σοβαρές και σημαντικές επαφές όπως αυτή με το Πατριαρχείο της Μόσχας με τον Επίσκοπο Ποντόλσκ Τύχωνα υπεύθυνο επί των Οικονομικών του Πατριαρχείου Μόσχας. Αποφασίσαμε να πραγματοποιηθούν διμερείς επαφές μεταξύ των Εκκλησιών  μας, ώστε να συνεργαστούμε πιο στενά και να προωθήσουμε τον Εκκλησιαστικό – Θρησκευτικό Τουρισμό. Στόχος μας είναι να διαφημίσουμε όσο τον δυνατόν πιο ολοκληρωμένα το νησί μας στην Ρωσία  από την στιγμή που όπως έμπρακτα νοιώσαμε και εμείς όλες τις μέρες που βρισκόμασταν στην Μόσχα, οι Ρώσοι αγαπούν πάρα πολύ την χώρα μας και ιδιαιτέρως την Κρήτη μας,  είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής μας Εκκλησίας.
Τόνισε επίσης ότι από το περίπτερο της Εκκλησίας της Κρήτης πέρασαν εκατοντάδες απλοί πολίτες σαν επισκέπτες και αρκετοί εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων ενώ και η συνέντευξη Τύπου που έγινε στο Προξενείο βοήθησε πολύ την προβολή της συγκεκριμένης προσπάθειας στα μέσα ενημέρωσης της χώρας και όχι μόνο. 
Ταυτόχρονα με την προσπάθεια της προβολής των μνημείων της Κρήτης τα μέλη της αποστολής της Κρητικής Εκκλησίας υπερασπίστηκαν και τα δίκαια της χώρας στην προσπάθεια τους για να μεταπείσουν τους Ρώσους πολίτες ότι τα πράγματα στην Ελλάδα δεν είναι έτσι όπως τα προβάλουν κάποια μέσα ενημέρωσης. «Δεν κουραστήκαμε καθόλου να μιλάμε και να ανταλλάσουμε απόψεις με τους επισκέπτες που έδειχναν να τους απασχολεί η οικονομική κρίση που περνά η χώρα μας και που αμφισβητούσαν την ηρεμία και την ομαλότητα στην καθημερινότητα μας. Μεταφέραμε με τον καλύτερο πιστεύουμε τρόπο το μήνυμα της ασφαλούς ζωής στην χώρα μας και της ασύγκριτης φιλοξενίας που δείχνουμε στους επισκέπτες μας. Κάναμε εκτενείς αναφορές ότι όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και μάλιστα τους είπαμε ότι όταν με το καλό έρθουν στην χώρα μας θα το διαπιστώσουν μόνοι τους».
 Εν τω μεταξύ στις εκθέσεις που πείρε μέρος η αποστολή της Κρητικής Εκκλησίας γίνονταν ουσιαστικές προσπάθειες προβολής των ορθοδόξων μνημείων της Κρήτης γεγονός που ήδη γνωρίζει μεγάλο μέρος των πολιτών της χώρας. «Αγαπούν πάρα πολύ την Κρήτη και ζητούν διακαώς να την επισκεφτούν. Θέλουν κάτι το γνήσιο, πέρα από τον ήλιο και την θάλασσα που μπορούν να βρουν και αλλού, επιθυμούν αν πηγαίνουν σε χώρες που έχουν σχέση με τις βυζαντινές ρίζες τους, τις αυτοκρατορικές ρίζες του Βυζαντίου, γιατί από τις ρίζες αυτές έχουν πάρει την παράδοση τους και από εκεί ασπάστηκαν τον χριστιανισμό και σωστά έχουν την εντύπωση ότι πρέπει να διατηρήσουν την κουλτούρα αυτή που προήλθε από τον Ελληνισμό», είπε και διευκρίνισε ότι πέρα από την προβολή του Θρησκευτικού Τουρισμού σαφώς προβλήθηκε και η Κρήτη γεγονός που θα συνδράμει στην ανάπτυξη του νησιού.
Τα αποτελέσματα από τις επαφές και τις συναντήσεις που έγιναν στην Μόσχα, είπε τέλος ο π. Τίτος θα δείξουν άμεσα τους καρπούς τους.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΡΟΜΠΥΛΙΑΣ  


Δείτε περισσότερες Φωτογραφίες από την Έκθεση τουρισμού στο Μενού "ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ"

Αποστολή της Eκκλησίας της Κρήτης με προορισμό την Μόσχα


Ξεκίνησε η αποστολή της Eκκλησίας της Κρήτης με προορισμό την Μόσχα όπου και θα πάρει μέρος σε μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές Eκθέσεις για τον Θρησκευτικό Τουρισμό προβάλλοντας  τόσο τα μνημεία του νησιού μας όσο και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κρήτης, στοχεύοντας σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη που είναι αυτή των Ρώσων.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία φέτος θα έχουμε μια αύξηση στις αφίξεις Ρώσων τουριστών κατά 37 % γεγονός που σαφώς και συμβάλλει στο κομμάτι της ανάπτυξης στο νησί.   Επικεφαλής της αποστολής είναι ο αρχιμ.  Τίτος Ταμπακάκης, Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής του Θρησκευτικού Τουρισμού  της Εκκλησίας της Κρήτης. «Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για την ανάδειξη του Θρησκευτικού Τουρισμού στην Κρήτη πάντα με τις ευλογίες της αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος  Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και μεταβαίνουμε στην Μόσχα» είπε ο π. Τίτος.
Η Εκκλησία της Κρήτης εδώ και μερικά χρόνια έχει συστήσει Συνοδική Επιτροπή για τον Θρησκευτικό Τουρισμό της οποίας πρόεδρος είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας κα Χερρονήσου κ. Νεκτάριος. Στόχος αυτής της επιτροπής είναι η τόσο η προώθηση του Θρησκευτικού και Προσκυνηματικού Τουρισμού στη μεγαλόνησο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού όσο και η ανάδειξη κα προβολή της ορθόδοξης παράδοσης όπως  αυτή διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες.
 Η Εκκλησία Κρήτης για πρώτη φορά συμμετέχει στην έκθεση «ΙΤΜ -INTOURMARKET 2012», πρώτη κατά ημερολογιακή σειρά, αμέσως μετά ακολουθεί η «ΜΙΤΤ 2012»,  απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού και το 2011 προσέλκυσε 1.230 εταιρίες απ’ όλη την Ρωσία, ενώ συμμετείχαν σε αυτήν παραπάνω από 138 χώρες και την επεσκέφθησαν 90.000 επαγγελματίες. Την Εκκλησία της Κρήτης θα αντιπροσωπεύσει 4μελη αντιπροσωπεία σε διεθνή έκθεση και θα βρίσκεται συγκροτημένα στο ελληνικό περίπτερο στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου « CROCUS ΕΧPO » και θα συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί κατά την διάρκεια της παρουσίας της εκεί.
Σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρηθεί στα ρώσικα Μ.Μ.Ε για να παρουσιαστούν τα θρησκευτικά-προσκυνηματικά μνημεία της χώρας μας. Στις επαφές με μεγάλους και εξειδικευμένους στον Θρησκευτικό-Προσκυνηματικό Τουρισμό tour-operators και σε συναντήσεις με ακαδημαϊκούς, εκκλησιαστικούς και τουριστικούς φορείς.
Στο περίπτερο του ΕΟΤ όπου θα φιλοξενηθεί η Κρητική αποστολή θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος για την προβολή του Θρησκευτικού Τουρισμού όπου και θα δίνεται όλο το υλικό, έντυπο και ψηφιακό, που έχει στην διάθεση της η τοπική μας Εκκλησία το οποίο ήδη είναι μεταφρασμένο στην Ρώσικη γλώσσα. «Ξεκινάμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας σαν εκκλησία της Κρήτης και θα βρεθούμε πλήρως οργανωμένα σε μια τόσο μεγάλη και σημαντική έκθεση στο εξωτερικό ώστε να προβάλουμε την μαρτυρία της πίστεως  και της Κρητικής μας παραδόσεως και να αναδείξουμε όλα μας τα μνημεία όπως αυτά έχουν συγκροτηθεί κατά τους αιώνες στην μεγαλόνησό μας. Πηγαίνουμε με τις καλύτερες προοπτικές και πραγματικά περιμένουμε πολλά από την συγκεκριμένη έκθεση στην οποία θα κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να προβάλουμε τις παραδόσεις μας, την φιλοξενία μας και την απέραντη αγάπη μας» είπε ακόμα τονίζοντας ότι σε συνεργασία τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης όσο και με τους κατά τόπους Δήμους γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης και στήριξης του Θρησκευτικού τουρισμού που μπορεί να φέρει στον τόπο μας πολλά και οικονομικά και πνευματικά οφέλη.
Στην αποστολή ακόμα συμμετέχουν ο εκπαιδευτικός κ. Γιώργος Μαμάκης ως σχολικός σύμβουλος και σύμβουλος εκπαίδευσης του Νομού, ο κ. Κώστα Γιαπιτζόγλου αρχαιολόγος και ο κ. Κώστας Κενανίδης, διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.
Η αποστολή της Εκκλησίας της Κρήτης θα επιστρέψει της ερχόμενη Πέμπτη έχοντας πάρει μέρος όλες τις επόμενες μέρες σε πολλές συναντήσεις με φορείς και οργανισμούς τουρισμού, συναντήσεις που έχει προγραμματίσει το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τπουρισμού, τόσο από την Ρωσία όσο και από άλλα κράτη μέλη που θα συμμετέχουν στην συγκεκριμένη Έκθεση.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΡΟΜΠΥΛΙΑΣ